«Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини ҳисоблаш мантиғи ва ҳисоблаш бўйича келтирилган мисоллар

«Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичи

«Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичи дарс кунида соат 21:00 гача (икки сменали машғулот ўтказиладиган муассасалар учун, эртаси куни соат 12:00 гача) киритилган белгилар ва киритилган ёки таҳрирланган баҳоларнинг жамланган фоизларини қуйидаги иш турлари учун ўлчайди:

 • ДЖ – Дарсда жавоб;
 • ДХ – Дарсдаги хулқи;
 • ДИ -Дарсда ишлаш;
 • Ё – Ёддан.

Эслатма: Баҳо қуйидаги холатларда ҳам ўз вақтида киритилган деб ҳисобланади:

 • баҳо ўз вақтида киритилмаган, лекин ўз вақтида таҳрирланган;
 • баҳо ўз вақтида киритилган, лекин ўз вақтида таҳрирланмаган.

 

Ишлар тури

«Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини ҳисоблашда фақат узоқ муддатли текширишни талаб қилмайдиган машғулот турлари ҳисобга олинади.

Эслатма: «ДЖ» (Дарсда жавоб) иш тури стандарт равишда журналларга киритилган.

Агар дарсда узоқ текширишни талаб қиладиган иш бажарилган бўлса (масалан, мустақил иш, назорат иши, диктант), буни дарсдаги иш турини тўғри шаклга ўзгартириш орқали акс эттириш керак.

Агар иш тури ўз вақтида ўзгартирилмаса, «Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичининг фоизи пасайиши мумкин.

Эслатма: дарсдаги иш турини ўзгартириш учун журналнинг сарлавҳасида / дарсни режалаштиришда / дарс жадвалида санани босиш керак ва стандарт равишда кўрсатилган «ДЖ» (дарсдаги жавоб) кўринишининг ўнг томонидаги «қалам» белгисини босиш керак.

«Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини ҳисоблашда қуйидаги иш турлари ҳисобга олинмайди:

 

АИ - Амалий иш

МТБ - Мустақил равишда тузилган режа бўйича баён

Амал. М - Амалий машғулот

НД - Назорат диктанти

АД - Арифметик диктант

НИ - Назорат иши

Б- Баён

НК - Назоратни кўчириш

БМИ - Битирув малакавий иши

ОЧ-ибЎ - Овоз чикариб ўқиш

ГПР - Гапириш

ОЧ-айЎ - Овоз чиқармай ўқиш

ГТ - Грамматик топширик

ОБ - Оғзаки баён

ДС - Дарс

ОИ - ОгзаКи иншо

ДП - Диагностик парча

ОҲ - Оғзаки ҳисоб

Д - Диктант

ОА -  Оралиқ аттестацияси

ЖБИ - Жадваллар билан ишлаш

П - Портфолио

ШЛ - Жамоавий лойиҳа

РБИЁ - Расм буйича иншо ёзиш

ЖТ - Жамоавий тузилган режа буйича ургатувчи баён

Р - Реферат

ИИ – Ижодий иш

Сем - Семинар

Им-Иш – Имло иши

СЎ - Синовдан ўтди

КНИ - Индивидуап ўзпаштириш мувафаккиятларининг мониторинги

СББД - Сӯз бойлиги буйича диктант

Иншо - Иншо

СБ - Сузлаб бериш

ИЭБ - Иншо элементпари билан баён

С - Сўров

ИД - Иш дафтари (Конспект)

ТҲ - Тартибли ҳолатлар

КирНИ - Кириш назорат иши

T - Тахрирланган

КУНД - Кириш учун назорат диктанти

ТИ - Текширув ишлари

К-ум - Коллоквиум

Тест - Тест

ККР - Комплекс назорат иши

TM - Тил мавзуси

КХБИ - Контур хариталари билан ишлаш

ТИНГ - Тинглаш

КМ - Кузатув машғупоти

УИ - Уй иши

КП - Курс иши

ЎТ - Укиш техникаси

К - Кўчириш

УТ - Унумдор топшириклар

ЛИ - Лаборатория иши

ЎБ - Ўргатувчи баен

ЛМ - Лаборатория машғулоти

ЎИ – Ўргатувчи иншо

Л - Лойиҳа

ЎМ - Урнатиш машғулоти

М - Мактуб

ФЛ - Факультатив

МАСЛ - Маслахат

ХБХ - Хотира буйича хат

МД - Масофали дарс

Х/И - Хатолар устида ишлаш

М/Д - Математик диктант

XT - Ҳафталик топширик

МKT - Матнни комплекс таҳлил қилиш

ҲСБ - Ҳисобот

МНИ - Маъмурий назорат иши

ИПр - Шахсий пойиҳа

МА - Маъруза

ЭКС - Экскурция

MM - Мехнат муҳофазаси

ЯДА - Якуний давлат аттестацияси

МН - Мупокот нутқи

ЯНД - Якуний назорат диктанти

МИ - Мустакил иш

ЯНИ - Якуний назорат иши

 

«Журнални ўз вақтида тўлдириш» кўрсатгичини ҳисоблашда, жадвалдаги иш турлари учун киритилган баҳолар ва белгилар ҳисобга олинмайди.

Эслатма: агар ҳисобот даврида ўқитувчи фақат жадвалдаги иш турлари бўйича дарслар ўтказган бўлса, унда ушбу ўқитувчи учун «Журналларни ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини яратиб бўлмайди ва «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботида «чизиқча» акс эттирилади. Ушбу қиймат тўғри ва ташкилотнинг «Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсаткичини камайтирмайди.

«Чизиқча» қиймати ҳисобот тайёрлаш учун маълумотлар йўқлигини кўрсатади.

 

«Журналларни ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини ҳисоблаш мисоллари

1-мисол: 27-март куни бўлиб ўтган дарс учун 7–та баҳолар ва 3-та давомат белгиси киритилган. Дарсдаги иш тури - ДЖ (дарсда жавоб).

 • 2-та баҳо 26 мартда киритилган;
 • 4-та баҳо ва 2-та давомат белгиси 27 мартда киритилган;
 • 1-та баҳо ва 1-та давомат белгиси 28 мартда киритилган.

27.03-дан 27.03-гача бўлган давр учун ҳисобот тузамиз.

27 март куни ўтказилган дарс учун 6 баҳо ўз вақтида (дарс кунида), 3 - кечиктириб белгиланган. Умумий сонни ҳисоблаб чиққандан сўнг, биз 10-та белгилардан 4-таси ўз вақтида киритилганини кўрамиз. Иш тури ДЖ (дарсда жавоб) бўлгани учун, ушбу белгилар кўрсатгични ҳисоблашда ҳисобга олинади.

Шундай қилиб, «ЭЖК-ни юритиш статистика» ҳисоботидаги кўрсаткич  57% ни ташкил қилади.

Умумтаълим муассасаси бўйича умумий кўрсаткич камаяди.

2-мисол: 28-март куни бўлиб ўтган дарс учун 15-та баҳолар ва 6-та давомат белгилари киритилган. Дарсдаги иш тури - Н / И (назорат иши).

 • 28 мартда 3 та баҳо киритилган;
 • 29 март куни 11 та баҳо ва 2 та иштирок белгиси киритилган;
 • 1-та баҳо ва 4 иштирок белгиси 30 мартда киритилган.

28 мартдан 28 мартгача бўлган давр учун ҳисобот тузамиз.

Иш тури Н / И (назорат иши) бўлганлиги сабабли, кўрсатгични ҳисоблашда киритилган баҳолар ва давомат белгилари ҳисобга олинмайди.

Шундай қилиб, «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботидаги кўрсатгични тузиб бўлмайди ва ҳисоботда «чизиқча» белгиси кўрсатилади. Умумий ташкилот кўрсатгичи камайтирилмайди.

3-мисол: 29 март куни бўлиб ўтган дарс учун бирон бир баҳо, шарҳ ва давомат белгиси киритилмаган. Дарсдаги иш тури - ДЖ (дарсда жавоб).

29 мартдан 29 мартгача бўлган давр учун ҳисобот тузамиз.

Ушбу дарс учун бирон бир баҳо, шарҳ ва давомат белгиси киритилмаганлиги сабабли ушбу дарс кўрсатгични ҳисоблашда ҳисобга олинмайди.

Шундай қилиб, «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботидаги кўрсатгични тузиб бўлмайди ва ҳисоботда «чизиқча» белгиси кўрсатилади. Умумий ташкилот кўрсатгичи камайтирилмайди.

4-мисол: 30-март куни ўтказилган дарс учун 31-март куни соат 14:00-дан кейин 10-та баҳолар киритилган. Дарсдаги иш тури - ДЖ (дарсда жавоб).

30 мартдан 30 мартгача бўлган давр учун ҳисобот тузамиз.

Белгиланган вақтдан кейин (биринчи сменада соат 21:00 дан кейин ва иккинчи смена учун дарсдан кейинги кун соат 13:00 дан кейин) дарслар учун баҳолар, қатнашиш белгилари, шарҳлар ўрнатилганлиги сабабли, «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботидаги кўрсаткичи 0% тенг бўлади.

Шундай қилиб, «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботидаги кўрсаткич 0% га эга бўлади.

Бутун ташкилот учун умумий кўрсатгич пасаяди.

 

Журнални юритуиш бўйича кўрсатмалар

1. Иш турлари

Дарсдаги ишлар турларини маълум бир дарс учун энг мақбулини олдиндан ўзгартириш тавсия этилади. Ўқитувчи ушбу ишни ҳафтанинг бошида, синфда ўз ишини режалаштирган ҳолда амалга ошириши мумкин.

2. Баҳолар, давомат белгилари ва дарс учун шарҳларини қўшиш

Дарсдаги иш турилари бўйича «ДЖ - дарсда жавоб», «Х - хулқи», «Д / И – дарсдаги иш», «Ё - ёддан» дарс кунида баҳолар, давомат белгилари ва изоҳларни 21:00 гача ва (икки сменалик машғулотларни ўтказадиган ташкилотлар учун эртаси куни соат 13:00 гача) киритиш лозим.

Узоқ текширишни талаб қиладиган дарслар турлари учун баҳолар, давомат белгилари ва шарҳларни, истаган вақда, дарс вақтида, дарсдан кейин ёки дарсдан олдин киритиш мумкин.

 

«ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботи ёрдамида кўрсатгич даражасини кузатиш

Таълим муассасасининг маъмури қуйидаги воситалардан фойдаланган ҳолда «ЭЖК-ни юритиш» кўрсатгичи даражасини назорат қилиши мумкин:

 • «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботи. Ҳисобот ёрдамида ҳар куни «Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсатгичини кузатиб бориш ва журналларни тўлдиришда аниқ қаерда хато қилинганлигини тушуниш мумкин. «ЭЖК-ни юритиш статистикаси: Мактаб» умумий ҳисоботини таҳлил қилиб, паст кўрсаткичга эга бўлган аниқ ўқитувчи учун «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботига ўтишингиз мумкин. Шундай қилиб, қайси журналда хато қилинганлигини аниқлаш мумкин.

  Ҳисоботни тузиш даври сифатида якшанбадан шанбагача бир ҳафтани танлаш тавсия этилади, чунки ББЖ-га ўтиш тўғрисидаги ҳисобот ҳафтада бир марта айнан шу давр учун тузилади.
 • Фан бўйича журнал. Кўрсаткич пасайиши аниқланган фан журналида қуйидаги тафсилотларга эътибор бериш керак.

  • Дарслардаги иш тури.
   Агар бу вақт оралиғида журналда узоқ вақт ичида текширувни талаб қиладиган иш тури киритилган бўлса, ўқитувчининг «ЭЖК-ни юритиш статистикаси» ҳисоботида «Журнални ўз вақтида юритиш» кўрсаткичи тузилмайди ва ҳисоботда «чизиқча» белгиси кўрсатилади. Ушбу кўрсаткич тўғри ва умумий статистикани камайтирмайди.

  • Ҳужайра ўзгариши тарихи.
   Ҳужайралардаги ўзгаришлар тарихини кўриш режимига ўтиш учун журнал саҳифасининг юқори ўнг бурчагидаги «Яшил китобча» шаклидаги тугмачани босинг.

 

_________28-08-2020_114855.jpg

 

Кейин сиз тарихни кўриш ойнаси пайдо бўлиши учун катакни босишингиз керак, у ерда сиз қайси баҳолар, белгилар ўз вақтида киритилмаганини кузатишингиз мумкин (дарс ўтказилган кундан сўнг ёки дарс ўтказилган куни лекин белгиланган вақтдан сўнг):

 

vvvvv.png

 

 • «Ўзгартиришлар тарихи - Журнал» ҳисоботи.
  Ушбу ҳисоботдан фойдаланиб, сиз қайси баҳолар, белгилар ўз вақтида киритилмаганини кузатишингиз мумкин (дарс ўтказилган кундан сўнг ёки дарс ўтказилган куни лекин белгиланган вақтдан сўнг).
  Ўз вақтида киритилганини «№ ___ дарс санаси» устунидаги ва сарлавҳадаги (оқ фонда кўрсатилагн сана) саналарни таққослаш орқали аниқланиши мумкин.

 

zzz.png

Была ли эта статья полезной?

Комментарии